EPK

NOW

To ease the pain of the current pandemic  and re-kindle your love affair with the live experience, Jämmerdal gives you HINDSIGHT – a collection of live favorites caught in the moment.

BIO

English:

Since 2016 Jämmerdal has provided the world with rock music as it should sound – powerful, playful and without predefined genre limitations. With every new release the band has taken a great leap forward and opened up new roads to travel creatively.

Jämmerdal’s music is built upon experiences we share as a species – from euphoric happiness to the deepest sorrow, and all that lies between. To make the world comprehensible and manageable by wattage and the catharsis it delivers is both the means and the end. Jämmerdal is best savoured live – rock music of our caliber should be a physical experience.


Svenska:
Sedan 2016 har Jämmerdal försett världen med rockmusik som den borde låta – kraftfullt, lekfullt och utan fördefinierade genre-begränsningar. Varje ny release har tagit bandet ett stort steg framåt och öppnat flera möjliga vägar att gå kreativt.

Jämmerdals musik bygger på erfarenheter som förenar oss som art – allt från euforisk lycka till djupaste sorg och allt däremellan. Att göra världen begriplig och hanterbar genom wattstyrka och den katarsis denna ger är både medel och ändamål. Jämmerdal avnjuts bäst live – rockmusik av vår kaliber ska vara en fysisk upplevelse.

Stefan Lundvall – Drums
Carl-Petter Berg – Bass
Johan Luyckx – Left Guitar/Vocals
Johan Pernrud – Right Guitar/Lead Vocals

VIDEOS
DISCOGRAPHY
PICTURES
CONTACT


VIDEOS


DISCOGRAPHY

HINDSIGHT (LIVE) – 2021

ROUND THREE – 2020

THE STRANGE IS HERE – 2018

THINGS THAT WERE LOST IN THE FLOOD – 2016


PICTURES