This is Jämmerdal

Vilka vi är

Vi är Jämmerdal och vi gör musik vars ådror löper hela vägen ner längs musikens träd. Vi bär på stor kärlek till olika musikaliska traditioner, men hyser samtidigt ingen lojalitet till deras konventioner. Än mindre till deras ramar. Det gör att mycket av det som blandas i smältdegeln dyker upp stöpt i en annan form, men har samma kärna – samma hjärta. Så även om ingenting vi gör är retro kan musikälskare höra varifrån vår livsnerv stammar.

Alla fyra medlemmar är erfarna musiker och har spelat i otaliga bandkonstellationer tidigare. Det som särskiljer denna konstellationen från de andra är att resultatet alltid är mer än summan av delarna. Att det alltid blir bättre än förhoppningarna och att det alltid blir mer Jämmerdal. Vi har lite skämtsamt kallat det för att “Jämmerdalifiera” idéerna som kommer från var och en av oss, men har på senare tiden upptäckt att det går att likna vid en alkemisk process. Så vi har valt att presentera oss så.

Var vi är

Vårt laboratorium är vår replokal och fullt utrustade studio – Studio Monoliten. Den ligger i mitten av Norra Grängesbergsgatan. Gatan som har sin egen festival och har blivit Malmös sjudande kulturkittel. Det är här vi fermenterar omgivningens energi och skapar vår musik genom att bränna bort föroreningar för att blottlägga musikens kärna. Tills dess ämne för ämne smält samman och transmuterat till något större.

Det är också här, just utanför studion, som vi under flera år organiserat vår egen växande underground-festival “Jämmerfest”. Vårt fokus är på lokala hoppingivande band, inte sällan från vår replokalskorridor. (Några som förtjänar att nämnas är Vanquisher, Interemo, Välta stället och Nepal Death).

Och här har vi skapat och spelat in de fyra låtar vi vill presentera för er.

Vad vi gör

De fyra låtarna ringar in vad Jämmerdal är och visar vart vi är på väg. Ni finner dem nedan i sin helhet för uppspelning eller nedladdning. Även om slutmix och mastring återstår så är vi trygga i att de visar var det kommer att landa.

Vårt arbetsnamn på EP:n är “Do what thou wilt”, vilket ursprungligen kommer från François Rabelais medeltidsroman Gargantua, men som i modern tid främst kopplas samman med den brittiske sekelskiftesmystikern Aleister Crowley.  Vi känner att låtarna, alla på sitt vis, uttrycker det samma som Crowleys thelemska lag säger: “Gör vad du vill skall vara Lagens helhet. Kärlek är lagen. Kärlek under vilja.”

Varför vi kontaktat er

Vi vill gärna ha ett bolag med på det här släppet. Ett bolag som känner för musik så som vi känner för musik. Vi hoppas att ni är det bolaget och att ni vill samarbeta med oss.

Och målsättningen med samarbetet? Att framställa guld!


_

Do What Thou Wilt


Kontakt

jammerdal@blindmeadows.com


Kontakt

jammerdal@blindmeadows.com